PREP kooliõpilastele “Suhtetarkus pluss”

Turvalisi paarisuhteoskusi (sh tervete peresuhete ülesehitamist) käsitlev suhteoskuste baasõpe kooliõpilastele al. 12. eluaastast. Kestus vastavalt vajadusele (programmi saab intergeerida koolides mitme aasta peale). Hinnapoliitika on väljatöötamisel. Teenust/programmi on võimalik tervikuna või osade kaupa tellida SA Väärtustades Elu poolt koolitatud spetsialistidelt või läbi programmi juhendaja koolituse, mis annab õiguse kasutada programmi õppematerjalina vastavalt vajadusele.

Üks PREP-programmide edasiarendusi on PREP kooliõpilastele “Suhtetarkus pluss”, mis on välja töötatud The Dibble Institute for Marriage Education poolt USA-s. Programm on mõeldud noortele vanuses 13-19 ja selle käigus läbitakse 13 peatükki.

Programmi käigus juhendatakse noort tema tulevikuvisiooni väljatöötamisel ning aidatakse mõista, kes tema sõpradest pigem toetavad teda ja kes mitte, teel tema isikiku eluvisiooni poole; analüüsitakse isiksusliku küpsuse astmeid; uuritakse armastuse keemiat ja seda, mis teeb ühest suhtest tõeliselt hea suhte; õpitakse tegema vahet tervel ja ebatervel suhtel, samuti oma isiklikke piire kehtestama; saadakse teadlikuks oma päritoluperekonna mustritest ja õpitakse ostsustama mida oma suhte- ja suhtlemismustrites muuta ja mida mitte; õpitakse märkama nelja ohumärki suhtluses ja neid neutraliseerima; omandatakse kõneleja-kuulaja tehnikat; omandatakse hea ja turvalise suhtlemise alustalasid; õpitakse üles ehitama lähedust loovaid sidemeid lähisuhtes;
mõtestatakse seda, mida tähendab olla hea ema ja hea isa ning püütakse näha lapsele keerulisi ja ebaturvalisi olukordi lapse pilgu läbi; luuakse oma isikliku elu edu plaan.

Programmi olulised aspektid:

  • Tervete suhete mudelite loomine ja enesekindlus
  • Suhtlemisoskuste parandamine
  • Viisid kohtinguvägivalla ennetamiseks
  • Tunde- ja tervisepõhine lähenemine rasedusele/STI ennetamisele
  • Uudne sõnum raseduse ennetamise kohta
  • Tegevus- ja meediapõhine lähenemine
Kategooria:
Lisa võrdlusse
Teenuse/programmi väljatöötaja

Copyright © 2018, 2016, 2013, 2007 by Marline E. Pearson. Marline E. Pearson, M.A. Marline Pearson on endine sotsioloogiaosakonna juhataja Madison Area Technical College’is Wisconsinis Madisonis, kus

Mis aastast alates teenust/programmi pakutakse?

Eestisse toodud versioon on 4:0 Copyright © 2018

Mitmes riigis teenust osutatakse?

PREP programme pakutakse rohkem kui 52 riigis. Reeglina põhi PREP-paarisuhtekoolitused ja selle kõrval ka edasiarendatud programmid. Konkreetse programmi kohta andmed puuduvad.

Kas on olemas keskne koordineeriv organisatsioon Eestis?

Jah

Koordineeriv organisatsioon

SA Väärtustades Elu

Kes väljastab tunnistuse või annab kutse?

SA Väärtustades Elu

Kes turundab?

SA Väärtustades Elu

Mis aastast alates on teenust Eestis pakutud?

2022

Kui palju on teenuseosutajaid?

5 vastava väljaõppe läbinud koolitajat-programmijuhti

Teenust saanud sihtrühma arv kogumahus Eestis

60

Teenust saanud sihtrühma arv viimase 2 aasta peale kokku?

60

Vastavus riiklike arengukavadega?

Heaolu arengukava 2016–2023, Laste ja perede arengukava 2012-2020, Peretoetuste, teenuste ja vanemapuhkuste roheline raamat, Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020, Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020

Programmi maht

13 teemat, millest iga teema käsitlemiseks kulub 60-90 minutit. Programm on paindlik, teemadekäsitlused on ka iseseisvalt terviklikud. Kogu programmi läbimine võib jaotuda ühe õpilase jaoks mitme aast

Kas teenus on teaduspõhine?

Jah

Teaduspõhisuse tõendus

Programm viidi läbi Alabamas Auburni ülikooli teadlaste poolt range, ulatusliku viieaastase teadusuuringu kontekstis, milles osales üle 5000 erineva teismelise. https://www.dibbleinstitute.org/researc

Kas teenus on tõenduspõhine?

Jah

Tõenduspõhisuse tõendus

Relationship Smarts PLUS on läbinud viieaastase hindamise, mis hõlmas enam kui 8000 erinevat teismelist Alabama osariigis. Uuringut läbi viinud Auburni ülikooli teadlased väitel kinnitas uuringuaruann

Kas toimub teenuse arendus?

Jah

Teenuse arenduse selgitus

Praegu on väljatöötamisel Suhtetarkus Pluss programmi kõige uuem versioon ja me saame uuendusega seotud muudatusi viia sisse ka sellesse versiooni, mis on praegu Eestisse adapteeritud. https://www.dib

Sihtgrupp - kellele teenus on otseselt suunatud?

Kooliõpilased vanuses 13-19, õpetajad, noorsootöötajad jt noortega töötavad spetsialistid, kes soovivad programmi koolidesse või muude organisatsioonide kaudu noorteni viia

Sihtgrupp

kooliõpilased ja elluastuvad noored, kes vajavad oskusi ja teadmisi turvaliste suhete ülesehitamisest, traumakogemustega või traumeeritud peredes kasvanud või kasvavad lapsed või täiskasvanud, üksikisikud ja paarid, kes soovivad luua turvalisemaid peresuhteid, sh võrreldes nende eelmiste suhete või päritolu-perega

Programmide rakendamise mõju sihtgrupile

Relationship Smarts PLUS 4.0 ühendab suhtekasvatuse võimsate õppestrateegiatega. Õppekava sisaldab: Realistlikku ja asjakohast kontekst õppimiseks; isiklike püüdluste fokusseerimine armastuse, intiims

Programmi eeldatav mõju

Programmi läbimine annab noortele oskused, mis on vajalikud tervete suhete loomiseks ja säilitamiseks, tarkade seksuaalsete valikute tegemiseks ja oma eesmärkide seadmiseks ja saavutamiseks elus.

Eestis läbiviidud mõju-uuringud

Ei

Osalejate tagasiside - kuidas küsitakse ja kogutakse?

Veel Eestis välja töötamata

Osalejate tagasiside - mida hinnatakse?

Veel Eestis välja töötamata

Teenust/programmi täies mahus läbinute suhtarv

Ei kohaldu praegu

Teenusele suunajad ja soovitajad

Programm on suunatud kõigile Eesti kooliõpilastele ja õpetajatele, kes õpetavad sotsiaalaineid

Väljaõppe maht?

Veel Eestis välja töötamata

Kes võivad programmi läbi viia?

Kõik noortega tegelevad spetsialistid ja õpetajad, kes on läbinud programmi väljaõppe.

Koduleht

https://www.prep.ee

Facebook

https://www.facebook.com/groups/283648669620, https://www.facebook.com/profile.php?id=100058858584200, https://www.facebook.com/SA-Vrtustades-Elu-108955532466982/

Avalikud suuremad üritused viimase kahe aasta jooksul

Emadepäevale pühendatud konverents 2022 "Ema ja laps" https://save.ee

Kas on võimekust pakkuda teenust kõikides maakondades?

Jah

Teenuse osutamise keeled

eesti

Ühe inimese täies mahus maksumus programmi läbimisel

Hinnapoliitika on väljatöötamisel

Teenuse senine rahastus

EV Sotsiaalministeerium

Teenuse senine rahastus, teenuse rahastus aastast 2022

2022 a. katkes suuremahuline teenuse riigipoolne rahastus

Edastusviis

grupipõhine, ruumipõhine, veebipõhine