Perekond

Materjal perekonnaõpetuse tunniks


Õpitulemused


Kursuse lõpus õpilane:
 1. mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud väärtustele ja traditsioonidele;
 2. mõistab kooselu ja perekonna vormide mitmekesisust, analüüsides nende eeliseid ning puudusi;
 3. analüüsib perekonna funktsioone indiviidi ja ühiskonna seisukohast ning oskab selgitada, kuidas oleneb nende täitmine igast pereliikmest;
 4. selgitab ja toob näiteid perekesksest ja individualistlikust perekäsitlusest;
 5. analüüsib perekonna tähtsust inimese jaoks elu erinevatel perioodidel;
 6. mõistab põlvkondi ühendavate sidemete tugevdavat ja toetavat mõju pereelule;
 7. väärtustab perekonnaelu positiivset rikastavat mõju inimese lähisuhete võrgustikus.
Õppesisu:
 • Perekond
 • Perekonna minevik, olevik ja tulevik
 • Kooseluvormid
 • Perekonna erivormid
 • Perekonna funktsioonid
 • Perekeskne ja individualistlik perekäsitlus
 • Perekonna tähtsus inimese elu erinevatel perioodidel
 • Side põlvkondade vahel
 • Õnn ja perekonnaelu

Ettevalmistus


Hankida lisamaterjalid ja vahendid, mis tunnitöö jaoks vaja läheb. Ka mõningate ülesannete juures on eraldi välja toodud ülesande ettevalmistavad etapid.

Sissejuhatav arutelu


Perekond mõjutab meid kogu elu – pärilikkus ja geneetika, käitumismustrid, vastatud ja vastamata vajadused jne

Sissejuhatav arutelu: Kuidas mõjutab inimese elu see, kui lapsepõlves …

… tema vanemad olid alkohoolikud
… tema isa oli Soomes tööl
… ta oli esimene laps paljulapselises peres
… ta oli kõige noorem laps peres
… ta oli ainuke laps peres
… tema vanemad pühendusid peamiselt tööle, nad olid vähe kodus, aga neil oli palju raha

Võimalik õppemeetod #1


Ettevalmistus (kodune ülesanne): Õpilastele on antud ülesanne kodust kaasa võtta üks ese või jäädvutatud nähtus, mis iseloomustab tema perekonda kõige paremini. Eseme võib kaasa võtta füüsilisel kujul; eset või nähtust võib pildistada/joonistada või muul looval viisil visualiseerida.

Ülesanne: Iga õpilane tutvustab enda poolt valitud objekti ja selgitab selle seost oma perekonnaga.

Võimalik õppemeetod #2


Kodune ülesanne: 10 küsimust teemal „Minu sündimise lugu“.

Õpilased küsivad võimalusel mõlemalt vanemalt, emalt ja isalt oma sünniloo ning beebiaja kohta järgmisi küsimusi ja kirjutavad vastused üles. Õpilased saavad võrrelda, kas ja mil määral nende mälestused sarnanevad või erinevad.

 • Kuidas ema ja isa said rasedusest teada? Mis tunne neid valdas?
 • Kuidas emal rasedus möödus – enesetunne, tervis, meeleolud, erilised isud või soovid raseduse ajal?
 • Mida veel ema ja isa rasedusajast mäletavad?
 • Kuidas läks sünnitus – kuidas algas, kas algas õigel ajal, enneaegselt või tähtajast hiljem, kui kaua sünnitus kestis, missuguses haiglas, kes sünnituse juures olid, mida ema-isa veel sellest mäletavad?
 • Mis olid sinu sünnikaal, sünnipikkus ja apgari hinne (näitab lapse tervislikku seisundit sündides)?
 • Mis kell ja millisel nädalapäeval sündisid?
 • Milline beebi sa olid – nutsid palju/vähe? kuidas magasid? rahulik või rahutu? kas said rinnapiima (kui jah, siis kui kaua?) või kunsttoitu?
 • Millal sul tulid hambad? Kas esimesel eluaastal oli sul mingeid terviseprobleeme?

Kes tahab, see vastab tunnis neile küsimustele. Kooli võetakse kaasa üks pilt esimesest eluaastast, mida teistele näidata ei tohi. Õpilased annavad oma beebipildid õpetaja kätte, õpetaja kinnitab need tahvli peale. Õpilased vaatavad neid pilte ja üritavad arvata, kes on kes.

Ülesanne tunnis: Alguses tehakse sotsiomeetria rida selle järgi, kui pikk keegi oli sündides. Pärast seda tehakse uus rida selle järgi, kui palju keegi sündides kaalus.

Võimalik õppemeetod #3


Ülesanne: Rollimäng “Ma olen rase”. See sobib abordi teema sissejuhatuseks ning selleks kulub üks akadeemiline tund.

Õpilased jagunevad  gruppidesse, mille suurus võiks olla 3-4-5-6. Stsenaariumi kohaselt tuleb 14-aastane peretütar koju ja teatab, et ta on rase. Mis nüüd saab? Mida pere otsustab? Kes selles loos veel on –  ema-isa, peigmees/boyfriend jne, seda otsustab iga rühm ise. Rollimängu ajaline kestvus lepitakse kokku, samuti aeg ettevalmistuseks.

Võimalik õppemeetod #4


Teema: Soovitud, soovimatu või ootamatu rasedus.

Õpetaja võib tuua positiivseid näiteid, kus algselt soovitud/soovitatud abort on siiski ära jäetud…ja mis on tundunud hiljem lapsevanemate jaoks ainuõige otsusena.

Teema juurde sobivad südamlikud lood. Näiteks Piret ja Tõnu Laikre lugu haige lapse sünnist. “Elu, mida ei hävitatud” (Teekäija 3/2009)

Võimalik õppemeetod #5


Ülesanne: Õpilased kirjutavad abordi teemal essee.