Püsisuhe

Materjal perekonnaõpetuse tunniks


Õpitulemused


Kursuse lõpus õpilane:
 1. teab ja oskab analüüsida püsisuhte loomist ning säilimist mõjutavaid tegureid;
 2. mõistab püsisuhtest tulenevat vastutust ning analüüsib toimetulekuviise lähisuhete lõppemise korral;
 3. kirjeldab armastuse olemust, võttes aluseks armastuse liigituse;
 4. mõistab seksuaalsuhete seotust armastusega ning turvalise ja vastastikku rahuldust pakkuva seksuaalkäitumise põhimõtteid inimsuhetes;
 5. kirjeldab, kuidas mõjutavad ühiskond ja kultuur suhtumist seksuaalsusesse ning seksuaalsuhetesse
Õppesisu:
 • Lühi- ja pikaajaline suhe
 • Püsisuhte loomine ning säilitamine
 • Püsisuhte püsimist mõjutavad tegurid
 • Tunded ja püsisuhe. Püsisuhtest tulenev vastutus
 • Toimetulek suhete lõppemisega
 • Armastuse olemus ja liigid
 • Seksuaalsuhted. Turvaline seksuaalkäitumine
 • Ühiskonna ja kultuuri mõju suhtumisele seksuaalsusesse

Ettevalmistus


Hankida lisamaterjalid ja vahendid, mis tunnitöö jaoks vaja läheb. Ka mõningate ülesannete juures on eraldi välja toodud ülesande ettevalmistavad etapid.

Sissejuhatav arutelu


Mille poolest erinevad pikaajaline (püsisuhe) ja lühiajaline suhe?“.

Küsimusi aruteluks:

 • Mis on üldse püsisuhe?
 • Kuivõrd raske/kerge on püsisuhet leida?
 • Nõustun/ei nõustu – Juhusuhtest võib saada püsisuhe.
 • Millal saab öelda, et juhusuhe on saanud püsisuhteks?
 • Nõustun/ei nõustu – Abielu on püsisuhe.
 • Aga püsiv armuke?
 • Kas kord kuus kokkusaamine on püsi- või lühisuhe?
 • Mis muudab suhte pikaajaliseks ja püsivaks?
 • jne

Võimalik õppemeetod #1


Ohumärgid kaaslase valikul:

 • Valetab
 • Kontrollib teisi
 • Kasutab teisi oma huvides ära
 • Suhtub iseendasse kui ohvrisse
 • Näeb kõike läbi negatiivse varjundi
 • On hoolimatu oma laste suhtes
 • Usub inimestest halba
 • Ei oska hoida saamise ja andmise vahelist tasakaalu 
 • Püüab teistele meele järele olla
 • Tujutseb
 • Vihastab kergesti
 • Kaldub teisi süüdistama
 • Satub kergesti sõltuvusse
 • Petab, teda ei saa usaldada
 • Tegeleb seaduserikkumistega
 • Käib rahaga ebausaldusväärselt ümber
 • Ei oma püsivat töökohta

Arutelu: Kas sa oled kohanud selliseid inimesi?
Sa ei tahaks luua suhet sellise inimesega, aga kuidas on lood sinu endaga?
Milliseid omadusi oled enda juures märganud?
Pane kirja, mida peaksid tegema, et neid omadusi enda juures muuta?

Võimalik õppemeetod #2


Arutelu: Pime armumine vs suhe suhte pärast (ma pean olema suhtes, et olla äge või väärtuslik, olen suhtes ükskõik, kellega, peaasi, et oleks suhe).

 • Kust jookseb piir?
 • Mis on ühe või teise variandi eelised või ohud?
 • Kas siin võib olla kultuurilisi erinevusi?

Võimalik õppemeetod #3


Esitlused:

Arutelu:

 • Mis vahe on armumisel ja armastusel?
 • Kas sinu armastus muudab teist inimest?
 • Kas õige inimene teeb sind õnnelikuks või on heaks suhteks vaja muuta iseennast?

Kas heaks suhteks peab jääma armumistunne kestma?

Võimalik õppemeetod #4


Ülesanne: Õpilased vastavad individuaalselt allpool toodud küsimustele, igale küsimusele 5 omadust vastuseks  (enne ei loe järgmist küsimust ette, kui eelmine küsimus vastatud):

 • Millisesse inimesse sa tõenäoliselt armuksid?
 • Millise inimesega tahaksid luua suhet?
 • Millise inimesega tahaksid peret luua ja lapsi saada?

Kui õpilased on küsimustele vastanud, jagatakse nad gruppidesse, kus koostatakse nimekiri tähtsuse järjekorras. Seejärel arutletakse, miks need vastused erinevatele küsimustele on erinevad.

Võimalik õppemeetod #5


Ülesanne: Õpilastele tutvustatakse Gary Chapman’i teooriat 5 armastuse keelest.

 • Tunnustussõnad
 • Kvaliteetaeg
 • Kingitused
 • Teenimiskunst
 • Füüsilise puudutuse keel

Raamat: https://pilgrim.ee/armastuse-viis-keelt.html

Kui õpilased oskavad piisavalt hästi inglise keelt, võib iga õpilane teha armastuse keelte testi internetis. Õpilased saavad selle läbimisel aimu, milline võib nende armastuse keel olla – https://www.5lovelanguages.com/quizzes/love-language

Võimalik õppemeetod #6


Ülesanne: Vaadata õpilastega loengut „Naine ja mees – paarist pereks“ (võib ka kodutööna). Videos on toodud välja neli erinevat paarisuhte etappi. Koostada küsimused iga etapi kohta ja anda need õpilastele vastamiseks või koostavad õpilased ise küsimused loengu põhjal.

Alternatiivina võib õpetaja eeltoodud loengut ise kuulata ja loengus räägitut omal moel õpilastele ümber seletada.

Võimalik õppemeetod #7


Ülesanne: Kuulata klassiga koos laulu „Armastus on võimalik“ (Maarja-Liis Ilus). Seejärel alustada klassis arutelu teemal „Kas elukestev armastus on võimalik?“.

Võimalik õppemeetod #8


Ülesanne: Õpilased uurivad oma vanematelt, kuidas nad kohtusid ja armusid ning mis oli neile teineteise juures atraktiivne. Juhul, kui õpilasel on kasuema või kasuisa, siis soovitada tal siiski uurida bioloogilise vanema kohta.

Võimalik õppemeetod #9


Teema: Armastuse kolm osa – kirg, sõprus ja pühendumine. Õpilastele tutvustatakse Robert Sternberg’i armastuse mudelit..

Loe lähemalt siit: https://et.wikipedia.org/wiki/Armastuse_kolme_komponendi_teooria

Ülesanne:  Arutelu õpilastega teemal, milline on romantiline suhe, kus on kõik kolm armastuse komponenti olemas. Diskussiooni võib jätkata selle üle, millised on suhted, kus üks või kaks kolmest armastuse komponendist on puudu. Abiks võib joonistada tahvlile tabeli, mille ühes tulbas on kolm lahtrit – kirg; sõprus; pühendumus. Järgnevatesse lahtritesse hakata kirjutama plusse ja miinuseid selle alusel, et millist tüüpi suhe see on, kus on üks või kaks komponenti kolmest puudu. Õpilastega toimub arutelu iga suhtetüübi puhul – mis suhe see on, mis on positiivset, millised on raskused, mida teha.

Näide:

kirgsõpruspühendumus
A++
B+
C++
D
E

Küsimus õpilastele eeltoodud näite A puhul: milline on selline suhe, kus on kirg ja sõprus, kuid puudub pühendumus; mis jääb sealt puudu? Milline suhe on B, kui seal on vaid kirg?

Võimalik õppemeetod #10


Ülesanne: Õpilased vaatavad teemakohaseid videoid Youtube’ist, seejärel korraldatakse arutelu videost nähtu üle. Arutelu saab läbi viia õpetaja koostatud küsimuste abil, aga küsimusi videote teemal võivad koostada ka õpilased ise ning kaasõpilastele esitades ühiselt vastuseid otsida. Mõned võimalikud videod ja küsimused:

„Are you sure you’re in love?“
Küsimusi aruteluks:
– Miks me armume?
– Kuidas nn valearmastust ära tunda?
– Kuidas teada, et see inimene on “õige”?
– Millal armumine üle läheb ja saab “kainelt” edasi liikuda?
– Mida teha, kui oled “lukus”, aga sa ei taha seda enam?
– Mis “lukustab” sind teise inimese külge?
– Mis see “lukk” üldse on?
– jne

„Nõuanded esimeseks kohtinguks 

Võimalik õppemeetod #11


Püsisuhe ja kuidas seda mõjutab meedia

Esitluse koostamine.

Koostada terve klassi ühistööna esitlus, mida saab koos  tunnis vaadata ja analüüsida. Ühistöö vahendiks sobib näiteks Google Slides.

Ülesanne: Iga õpilane lisab ühisesitlusse kaks slaidi:

 • esimesel slaidil on näide,  kuidas meedia mõjutab peresuhteid negatiivselt;
 • teisel slaidil on näide, kuidas meedia mõjutab peresuhteid positiivselt.

Õpilased toovad näiteid, kuidas meedia kajastab püsisuhet, vanemate rolli, perekonda, seksuaalsust, soorolle jne. Näiteks sobivad reklaamid, nii pildilised kui ka videoklipid, ent ka filmide ja seriaalide näiteid, mida enamik klassikaaslastest on näinud, arvamusartiklid jne.

Sisuline sissejuhatus


Mehe ja naise seksuaalsuse erinevused.

Seksuaaltervise toetamine kooli kontekstis algab juba algklassidest, kus õpetaja räägib, enda eest hoolitsemisest, intiimsusest ja piiridest, kellele võib oma keha näidata, keda puudutada, keda mitte, kellele mingeid pilte tohib saata jne. Väärikuse säilitamisest selles võtmes, kuidas kaitsta oma keha selleks, et saaks elus maksimaalselt seksuaalset õnne tunda. Oma keha väärtustamisest, kaitsmisest, hoidmisest tõelise armastuse jaoks.

12. klassis räägib õpetaja põhjalikult seksuaalfunktsiooni häiretest. Eelkõige on suurim seksuaalorgan, kõige erootilisem organ meie aju, seal kujuneb nii enesehinnang, minapilt, suhtumine oma välimusse, arusaam, milline on päriselt inimkeha ja kuidas see erineb meedias eksponeeritavast.

Intiimsus. Seksuaaltervise definitsioon on seotud vaba tahtega. Õpetaja võtab aluseks WHO definitsiooni ja seob seda teemat armastusega.

Esitlus:

Võimalik õppemeetod #12


Ettevalmistus: Jagada tahvel kolmeks tulbaks. Keskmisesse lasta õpilastel pakkuda igasuguseid sõnu, mida nad teavad ja mis tähendavad seksimist. Õpetaja kirjutab kõik sõnad tahvlile (ka ropud). Siis küsib õpetaja, milliseid ingliskeelseid sõnu kõige sagedamini sõna „seksima“ tähenduses kasutatakse. Õpilased reeglina vastavad: „fuck“ ja „make love“. Need sõnad saavadki üks parempoolse ja teine vasakpoolse tulba pealkirjadeks.

Ülesanne: Õpilased jagatakse gruppidesse. Nad peavad 10 min jooksul kirjutama, millised märksõnad seostuvad neil fuck-seksiga ja mis märksõnad make love-seksiga. Gruppide esindajad kirjutavad märksõnad tahvlile ja seejärel arutatakse keskmise tulba üle, et kummale poole seal olevad sõnad kalduvad. Tavaliselt kalduvad enamus õpilaste poolt alguses keskmisesse tulpa pakutud sõnad fuck’i poolele, nagu keppimine jm vulgaarsed väljendid. Sellised sõnad, nagu armatsema, armastust jagama jne lähevad make love’i poole. Õpetaja küsib õpilastelt, mida nad tahavad, enne kui otsustavad astuda seksuaalvahekorda, kas see on nende jaoks fuck-seks või make love-seks. Õpetaja selgitab, et tihtipeale tekib probleem sellest, et ühe inimese jaoks on tähendus üks ja teise jaoks teine.

Võimalik õppemeetod #13


Hambaharja näide:

Õpetajal toob klassi 2 hambaharja, üks on nagu nuustik, millega on korralikku tööd tehtud, nt hambaravikabinetis proteese puhastatud, teine on puhas ja pakendis. Õpetaja laseb hambaharjad klassis ringi käima soovitusega: mõelda, missugune te ise tahaksite olla ja millist hambaharja enda suhu paneksite.

Võimalik õppemeetod #14


Lugu (lugeda ette ja arutleda):

Loed õpilastele loo vanaisast ja vanaemast, kes surid 95- ja 92-aastaselt nädalase vahega, peale 65-aastast abielu. Viimased aastad elust veetsid nad oma tütarde perede juures. Suutmata lõpuks voodistki tõusta, jätkus neil ikka teemasid, millest rääkida. Nende intiimne lähedus ja armastus võttis vahel humoorika varjundi, kui arutati selle üle, kumb enne surema peaks, mõeldes sellele, kuidas teine üksi hakkama saab. Lõppeks jäi nende lahusolek vaid viiepäevaseks. Kuid oma elu jooksul olid nad olnud sunnitud lausa kümneaastaseks lahusolekuks, kui mees Siberi vangilaagrisse saadeti ja naine kolme tütrega maha jäi. Ka toonasele katsumusele pidasid nad vastu ja suutsid taaskohtumise ära oodata, toetades teineteist sadade kirjadega, mis tänaseni säilinud.

Võimalik õppemeetod #15


Teema: nõusolek

Vaadake koos õpilastega videot Tea Consent ja arutlege selle üle, mis moodi see video on ülekantav seksuaalsuhetesse.

Võimalik õppemeetod #16


Individuaalne töö: Joonista enda süda. Pane sektoritesse armastuse erinevad stiilid. Milline on Sinu esmane armastuse vajadus? Mida Sa ootad enda perekonnalt? Mida Sa ootad enda kaaslaselt?