Lein ja sellega toimetulek

Materjal perekonnaõpetuse tunniks


Õpitulemused


Kursuse lõpus õpilane selgitab leina olemust ning oskab kirjeldada leinast ülesaamise võimalusi.

Sisuline sissejuhatus


Teema: Inimese elukaar. Sündimine ja surm

Lein ei tähenda alati ainult kellegi surma. Me kogeme leinatundeid ka siis, kui miski (eluetapp, suhe vm) on meie elus jäädavalt lõppenud:

  • üleminek ühest elufaasist teise, näiteks lapsed on kodust lahkunud (tühja pesa sündroom);
  • oluline suhe olulise inimesega on lõppenud;
  • armastatud töö kaotus;
  • lahutuse (või vanemate lahkumineku) (puhul senisest elukorraldusest eemaldumine.

Arutelu klassiga, mida nemad on leina läbimise protsessidega seoses tähele pannud

Surma teema. Inimõigused õendusest lähtuvalt, patsiendi õigustest lähtuvalt ja lood elust.

Matused. Eutanaasia (juhul, kui see on olnud meedias parasjagu teemaks).

Esitlus:

Võimalik õppemeetod #1


Ülesanne: Kas esitatud väide leina kohta on TÕENE või VÄÄR?

  • Leinavalu läheb seda kiiremini mööda, mida tõhusamalt sa suudad valu ignoreerida.
  • Kaotuse kogemisel on oluline olla „tugev“.
  • Kui inimene ei nuta, siis see tähendab, et kaotus ei lähe talle korda.
  • Lein kestab vähemalt aasta.
  • Oma eluga edasi liikumine tähendab, et unustad leinatu.
  • Sõbrad saavad aidata sellega, et väldivad kaotuse teemal rääkimist.

Väidete kohta selgitusi
Allikas: Tall, Karmel. 2012. Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus.
[www] https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/29171/sissejuhatus.html (8.01.2022)

Võimalik õppemeetod #2


Arutelu klassis:

Kas Sa oled midagi elus kaotanud? Mida Sa siis tundsid? Mis vahe on pettumusel ja leinal? Mida või keda saab inimene leinata? Ootuste mitte täitumine. Reetmine. Mingi kaotus, mis ei ole seotud inimestega?