“Löömata Teekond”

Tugiprogramm agressiivse ja impulssiivse käitumisega meestele (individuaalkohtumised + grupitöö). Kestus vastavalt vajadusele. Maksumus ca 800 €/in. Teenusele suunatakse (sh prokuratuuri poolt), võimalus liituda spetsialisti soovitusel või omal algatusel.

EIGE heaks kiidetud mudeliga vägivalla katkestamise programm (Lyömäton tie) on mõeldud perekonnas või lähisuhtes vägivallateo toime pannud või oma suhteid kahjustavate käitumisimpulsside pärast mures olevatele meestele. Programmi eesmärk on pakkuda mehele tuge agressiivse käitumise katkestamiseks ja selle ennetamiseks läbi teadlikkuse ning oma lugude analüüsi, et jõuda turvaliste käitumisvalikuteni. Sarnased välismaised mudelid: USA Duluth mudel ja Norra programm Alternativ til Vold.

Kategooria:
Lisa võrdlusse
Teenuse/programmi väljatöötaja

Originaalnimetus Lyomäton Linja. Arendajad Soomes- Miessakit OY ja Lyömäton Linja OY (LLE) (1993.a.). LLE sünni juures olid kesksel kohal Espoo naiste turvakodu juhataja Sirkka Liisa Aaltio ja pastor

Sihtgrupp

lähisuhtevägivalla ohvrid, vägivalda kasutanud inimesed jne

Mis aastast alates teenust/programmi pakutakse?

Eestis alates 2015.a (EELK Perekeskus)

Mitmes riigis teenust osutatakse?

Soome ja Eesti

Kas on olemas keskne koordineeriv organisatsioon Eestis?

Jah

Koordineeriv organisatsioon

MTÜ Hingekeel al 2020

Kes väljastab tunnistuse või annab kutse?

MTÜ Hingekeel al 2020

Kes turundab?

MTÜ Hingekeel al 2020

Mis aastast alates on teenust Eestis pakutud?

2015

Kui palju on teenuseosutajaid?

Praegu keskselt 2, vastava väljaõppe (Lyömäton Linja poolt) saanud 8 inimest

Teenust saanud sihtrühma arv kogumahus Eestis

Üle 30

Vastavus riiklike arengukavadega?

Laste ja perede arengukava 2012-2020, Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020, Vägivallaennetuse kokkulepe 2021-2025

Kas teenus on teaduspõhine?

Jah

Kas teenus on tõenduspõhine?

Jah. Läbiviidud mitmeid mõjuuuringuid Soome Ülikoolide poolt

Koduleht

http://www.hingekeel.ee

Kas on võimekust pakkuda teenust kõikides maakondades?

Praegu ainult Tartus, Tallinnas. Veebikoolitus väljaarendamisel.

Kui kiiresti on keskmiselt võimalik teenusega ühineda?

kiirelt

Ühe inimese täies mahus maksumus programmi läbimisel

Umbes 800 €

Teenuse senine rahastus

EV Sotsiaalministeerium

Teenuse senine rahastus, teenuse rahastus aastast 2022

EV Sotsiaalministeerium (kuni 2022 lõpuni)

Programmi maht

Programm sisaldab kuut kohustuslikku individuaalkohtumist ühele üksikisikule/perele, so 3-4 korda/ á 1-1,5h enne grupitöö algust, ja 2-3 seansikorda grupitöö ajal ning lõpus. Grupitöö toimub kord näda

Teaduspõhisuse tõendus

Vägivallategusid toimepannud meeste narratiivide lahtimõtestamiseks on programmimeeskond kasutanud isiksuse psühhosotsiaalse arengu teoreetilisi mudeled (Bronfenbrenner, Erikson, Bowlby), mis uurivad

Tõenduspõhisuse tõendus

V.Rinne&K.Rintala (2019); Keisala (2006); A. Tuominen (2020)- Turu Ülikool. Uuringud toovad välja, et osalemine programmmis oli neile oluline ja muutis nende mõtlemist. Emotsioonide ohjamise meeto

Edastusviis

grupipõhine, individuaalne