Dialoog Laste Nimel

Vanemaid ja lapsi kaasav peresekkumine vanemate lahkumineku või lahutusega seotud perepingete korral. Kestus 2 eelkohtumist, 8 grupikohtumist (3,5h/kord), kaks järelkohtumist (valikuliselt). Maksumus 500-700 €/ pere, olenevalt kas kahe vanema kohta käib kohal 2 või 1,5 last. Suunamine ei ole vajalik. Vajadusel suunamine kohtu poolt.

Teenus on suunatud lahku minevatele/läinud vanematele, et muuta nende käitumist vähem kahjustavaks oma laste suhtes ning lastele, et aidata neil oma vanemate vaheliste pingetega toimetulemisel.

Kategooria:
Lisa võrdlusse
Teenuse/programmi väljatöötaja

Justine van Lawick, Lorentzhuis Center for Systemic Therapies Holland

Mis aastast alates teenust/programmi pakutakse?

2016

Mitmes riigis teenust osutatakse?

7 riigis

Kas on olemas keskne koordineeriv organisatsioon Eestis?

Jah

Koordineeriv organisatsioon

MTÜ Dialoog Laste Nimel

Kes väljastab tunnistuse või annab kutse?

Lorentzhuis Center for Systemic Therapies Hollandis

Kes turundab?

MTÜ Dialoog Laste Nimel

Mis aastast alates on teenust Eestis pakutud?

2016

Kui palju on teenuseosutajaid?

3 meeskonda: Tartu, Tallinn, Pärnu. Kokku 16 terapeuti

Teenust saanud sihtrühma arv kogumahus Eestis

400-500 (vanemad ja lapsed)

Teenust saanud sihtrühma arv viimase 2 aasta peale kokku?

4 gruppi, so u 48 lapsevanemat + nende lapsed

Vastavus riiklike arengukavadega?

Heaolu arengukava 2016–2023, Laste ja perede arengukava 2012-2020, Peretoetuste, teenuste ja vanemapuhkuste roheline raamat, Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020, Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020

Programmi maht

2 eelkohtumist, 8 grupikohtumist (3,5h x 8), kaks järelkohtumist (valikuliselt)

Kas teenus on teaduspõhine?

Jah

Teaduspõhisuse tõendus

Hollandis väljatöötatud programmi loojad täiendavad oma programmi pidevate uuringutega mõju kohta.

Kas teenus on tõenduspõhine?

Jah

Tõenduspõhisuse tõendus

Hollandis väljatöötatud programmi loojad täiendavad oma programmi pidevate uuringutega mõju kohta.

Kas toimub teenuse arendus?

Jah

Teenuse arenduse selgitus

Hollandi koordinaatorite poolt pidevalt. Partnerriikidele korraldati nö uuenenud programmi koolitus ja superviisorite koolitus 2019

Sihtgrupp - kellele teenus on otseselt suunatud?

Lahku läinud/lahku minevad vanemad ja nende lapsed

Sihtgrupp

lahkuläinud pered, lahkuminevad pered, lasterikkad pered, teismeliste lastega pered

Programmi eeldatav mõju

Paranevad lahkuläinud vanemate omavahelised suhtemustrid ja sedakaudu alaneb laste stressitase

Eestis läbiviidud mõju-uuringud

Ei

Osalejate tagasiside - kuidas küsitakse ja kogutakse?

Suuliselt, vahel netiküsimustikuga

Osalejate tagasiside - mida hinnatakse?

Vabas vormis soovitustega

Teenust/programmi täies mahus läbinute suhtarv

umbes 90%

Teenusele suunajad ja soovitajad

Kohus, lastekaitse, pereterapeut, iseseisvalt pöördujad

Väljaõppe maht?

24h auditoorset tööd + 10h supervisiooni

Kes võivad programmi läbi viia?

Väljaõppe läbinud terapeudid

Koduleht

http://www.dialooglastenimel.ee

Facebook

https://www.facebook.com/dialooglastenimel

Avalikud suuremad üritused viimase kahe aasta jooksul

Programmi tutvustav ettekanne, 28.04.22. konverentsil “Ära mind lahti lase – kasvamine kärgperes”

Kas on võimekust pakkuda teenust kõikides maakondades?

Jah

Kui kiiresti on keskmiselt võimalik teenusega ühineda?

Grupp ühes piirkonnas 1x aastas

Teenuse osutamise keeled

eesti

Ühe inimese täies mahus maksumus programmi läbimisel

500-700 € pere, olenevalt kas kahe vanema kohta käib kohal 2 või 1,5 last

Teenuse senine rahastus

EV Sotsiaalministeerium, Tartu Linnavalitsus

Teenuse senine rahastus, teenuse rahastus aastast 2022

EV Sotsiaalministeerium, Tartu Linnavalitsus (2022 lõpuni)

Edastusviis

grupipõhine