PREP isadele “Toetavatel õlgadel”

Programm enseteadlikele meestele, mis aitab ühendada teadlikku ja osalevat isadust ning armastavat ja hoolivat partnerlust. Kestus 16-19 h. Maksumus 250 €/in. Teenusel osalemine omal algatusel või spetsialisti soovitusel.

Toetavatel õlgadel On My Shoulders (OMS) on tugevustel põhinev kogemuslik programm, mis on loodud selleks, et anda erineva taustaga isadele tõhusad vahendid isaks olemiseks. OMS ei ole iseenesest lapsevanemate koolitus, vaid see on kogemuslik õppeprotsess, mis rõhutab suhteoskusi, tõstab eneseteadlikkust, käsitleb emotsioone, soodustab teadlikke valikuid (otsustamine, mitte libisemine) ja julgustab osalejaid väärtustama ennast isana ja mehena.
OMS keskendub suhete põhiväärtustele, nagu pühendumus, austus ja tervislik kiindumus. Samuti ka praktilistele oskustele, mis võimaldavad tõhusat lapsevanemaks olemist ja paremaid suhteid üldiselt. Sotsiaalteaduslikud uuringud toetavad ideed, et paranenud toimimine ühes eluvaldkonnas kandub üle ka teistesse valdkondadesse. Seetõttu peaksid isad, kes töötavad läbi programmi materjali, saama kasu erinevates eluvaldkondades.
Veel üks peamine idee, mis läbib kogu programmi, on tänuliku suhtumise edendamine. Iganädalaste tänulikkuse harjutuste kaudu julgustatakse isasid keskenduma asjadele, mille eest nad oma elus tänulikud on. Positiivse psühholoogia valdkonna uuringutluemused kõnelevad elus tänulikkuse tundmise olulisusest, mõtisklemisest ja teadlikkuse avardamisest asjade üle, mis muudavad elu heaks.
Teadlased väidavad, et eluterved suhted, tegevused, mis panevad inimesi keskenduma millelegi endast suuremale, ning elus mõtestatuse ja eesmärgitunnetuse omamine on õnnelik olemise olulise elemendid. Programm aitab isadel rajada ja avardada oma sidemeid asjadega, mis muudavad elu ja inimsuhted paremaks.

Kategooria:
Lisa võrdlusse
Teenuse/programmi väljatöötaja

Programmi “Toetavatel õlgadel” avaldas PREP for Individuals, Inc. © 2010, kõik õigused tagatud. Õppekava koostamisel on oluliselt panustanud Kate Calhoon, Miranda Egger, Jeff Erlacher, Natalie Jenkins

Mis aastast alates teenust/programmi pakutakse?

2010

Mitmes riigis teenust osutatakse?

PREP programme pakutakse rohkem kui 52 riigis. Reeglina põhi PREP-paarisuhtekoolitused ja selle kõrval ka edasiarendatud programmid. Konkreetse programmi kohta andmed puuduvad.

Kas on olemas keskne koordineeriv organisatsioon Eestis?

Jah

Koordineeriv organisatsioon

SA Väärtustades Elu

Kes väljastab tunnistuse või annab kutse?

SA Väärtustades Elu

Kes turundab?

SA Väärtustades Elu

Mis aastast alates on teenust Eestis pakutud?

Alates 2022. a sügisest

Kui palju on teenuseosutajaid?

Hetkel on seda programmi läbi viima koolitatud 4 vastava väljaõppe läbinud koolitajat-programmijuhti

Teenust saanud sihtrühma arv kogumahus Eestis

42 meest

Teenust saanud sihtrühma arv viimase 2 aasta peale kokku?

42 meest

Vastavus riiklike arengukavadega?

Heaolu arengukava 2016–2023, Laste ja perede arengukava 2012-2020, Peretoetuste, teenuste ja vanemapuhkuste roheline raamat, Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020, Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020

Programmi maht

Programmi kestus: kokku 21 tundi Iga osa (kokku 14) arvestuslik kestus on 90 minutit. Nagu kõigi PREP-õppekavade puhul, on materjali kerge kohandada. Programm hõlmab rohkem kui 75 tegevust, mis viiaks

Kas teenus on teaduspõhine?

Jah

Teaduspõhisuse tõendus

Programm “Toetavatel õlgadel” tugineb PREP® kontseptsioonidel ja strateegiatel, mis põhinevad Scott Stanley uuringutel ja tööl pühendumusega; kontseptsioonidel, riskimudelitel ja strateegiatel, mis põ

Kas teenus on tõenduspõhine?

Jah

Tõenduspõhisuse tõendus

Uuringud tõendavad, et isa hea side lastega sõltub tema suhtekvaliteedist laste emaga, olgu perekondlik elukorraldus milline tahes. Vanemaks olemine on programmi läbiv teema, kuna me tahame juhtida is

Kas toimub teenuse arendus?

Jah

Teenuse arenduse selgitus

Ei kohaldu praegu

Sihtgrupp - kellele teenus on otseselt suunatud?

Isad ja tulevased isad

Sihtgrupp

kasupered, kooliõpilased ja elluastuvad noored, kes vajavad oskusi ja teadmisi turvaliste suhete ülesehitamisest, lähisuhtevägivalla ohvrid, vägivalda kasutanud inimesed jne, lahkuläinud pered, lahkuminevad pered, lapseootel pered, lapsi soovivad pered, lasterikkad pered, paarid, kes soovivad oma paarisuhet tugevdada, teismeliste lastega pered, traumakogemustega või traumeeritud peredes kasvanud või kasvavad lapsed või täiskasvanud, üksikisikud ja paarid, kes soovivad luua turvalisemaid peresuhteid, sh võrreldes nende eelmiste suhete või päritolu-perega, väikelastega pered

Programmide rakendamise mõju sihtgrupile

Programm toetab mehi oluliste lähisuhete ülesehitamisel. Kuigi keskendutakse eeskätt isa ja lapse suhtele, toetatakse ka universaalsete suhteoskuste omandamist, mis kanduvad edasi isade teistesse eluv

Programmi eeldatav mõju

Programm aitab isadel saada parimaks meheks ja parimaks isaks, kes nad suudavad olla. Üks eesmärke on rajada ka isade kogukond, kes seisab oma laste ja lähedaste eest.

Eestis läbiviidud mõju-uuringud

Ei

Osalejate tagasiside - kuidas küsitakse ja kogutakse?

Veel Eestis välja töötamata

Osalejate tagasiside - mida hinnatakse?

Veel Eestis välja töötamata

Teenust/programmi täies mahus läbinute suhtarv

Ei kohaldu praegu

Teenusele suunajad ja soovitajad

Ei kohaldu praegu

Väljaõppe maht?

Veel Eestis välja töötamata

Kes võivad programmi läbi viia?

PREP-koolitajate koolituse läbinud spetsialistid, kellel on eelnev koolituskogemus ja sobiv erialane taust ning kogemus, soovitavalt töös perede ja paaridega.

Koduleht

https://www.prep.ee

Facebook

https://www.facebook.com/groups/283648669620, https://www.facebook.com/profile.php?id=100058858584200, https://www.facebook.com/SA-Vrtustades-Elu-108955532466982/

Teenuse osutamise keeled

eesti

Ühe inimese täies mahus maksumus programmi läbimisel

250 €

Teenuse senine rahastus

EV Sotsiaalministeerium

Teenuse senine rahastus, teenuse rahastus aastast 2022

EV Sotsiaalministeerium (kuni 2022 lõpuni)

Edastusviis

grupipõhine, ruumipõhine, veebipõhine